วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488013011-3.pdf

   หน้าที่ 22       อ่าน 284 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1635 ครั้ง

ปราณปรียา ทรงศรี

CAS329

ชื่อผู้วิจัย   ปราณปรียา ทรงศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword