วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515730919-ES017.pdf

   หน้าที่ 127

กิตติพงค์ อาจหาญ

CAS566

ชื่อผู้วิจัย   กิตติพงค์ อาจหาญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
; ณัทปภา จันทร์โสม; สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์การจัดการระบบทำความเย็นขนาดใหญ่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword