วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ไฟล์ ดาวน์โหลด

    

  


วารสารอื่นๆ

tt

11 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Mr. Atthasit Ketkumbonk
CAS547
The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
127
Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin
CAS554
Results of “Learning Reduction-Learning Activity Increased” in Enhancing English Knowledge of Prathomsuksa 5 – 6 Students of Bann Chaisri School, Banpaeng District, Nakhon Phanom Province
127
VioletTNKansas City
Wattana Nuttouch
CAS1090
The Comparison of Muscles Stretching and Ice Massage on Lactic Acid Levels In Half Time Interval Football Match
1
Nattiwan Jindarungsakul
CAS1188
Effects of Extensive Reading on Developing Grade 7 Students’ English Reading Comprehension and Learning Retention
195
Wuttichai Yota
CAS1219
The Effect of Group Counseling using Eclectic on World Health Organization Quality of Life Brief – Thai of Health Professionals in COVID-19 Situation
29
NOPPAKAO NAPHATTHALUNG
CAS1338
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
0
Thidaratana Lertwittayakul
CAS1551
Synthesis of Digital Leadership Components of Nurse Teachers in Learning Management in an Era of Challenges
77
Panpen Sittipatna
CAS1568
บทบาทของนักบัญชีบริหารคาร์บอนกับการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
0
tt
tt