วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549083472-8.2.9.pdf

   หน้าที่ 68       อ่าน 280 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

บัณฑิต พุทธลา

CAS723

ชื่อผู้วิจัย   บัณฑิต พุทธลา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ2 การุณย์ บัวเผื่อน3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ผลการวิจัยพบว่า มอหินขาวเป็นหินห้าแท่งสวยตั้งเรียงกันไว้ หากจินตนาการจะเหมือนหินทั้งห้าแท่งลอยอยู่ จะมีจุดเด่นทุกมุมมองจากมุมซ้ายมุมขวาก็มีความงดงาม หินจะมีเกร็ดขาว ๆ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ระยิบระยับ เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีความเก่าแก่มีร่องรอยของความผุกร่อนที่สวยงดงามมาก มีกลุ่มหินโขลงช้าง กลุ่มหินต้นไทร และผาหัวนาค ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ มีจุดชมวิวและหน้าผาหลายด้าน อากาศเย็นตลอดวัน ช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกสุดลูกตา หมอกหนาทึบเสมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ มอหินขาวมีถนนลาดยางเข้าไปถึง การเดินทางสะดวกสบาย จุดเข้าถึงแหล่งชมกลุ่มหินต่าง ๆ มีถนนลาดยางเข้าถึง มีลานให้จอดรถในจุดชมวิวและแหล่งชมหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องธรรมชาติ ไม่มีบ้านพักแต่มีบริการให้เช่าเต็นท์ ต้องกางเต็นท์นอนในบรรยากาศธรรมชาติ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน กลางคืนจะหนาวมีเสียงลมพัดมาจากเขาดังตึ้ม ๆ หินโยกใครมีบุญวาสนาก็โยกไหวเรียกว่าหินโยก ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นแหล่งดูดาวตก ท้องฟ้าต่ำมาก กลางคืนดาวจะสวยงาม มีความเงียบสงัด ประกอบกับประติมากรรมของหินที่โดดเด่นเชิงธรรมชาติดั้งเดิม โขดหินล้านปีช่วยเพิ่มความงดงามของมอหินขาว ป่าเบญจพรรณของมอหินขาวมีต้นไม้ร่มรื่น มีผาหำหด ผาพญานาคเป็นจุดชมวิวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สร้างจินตนาการในการดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research on the potential of Mor Hin Khao Tourist Attraction, Tha Hin Ngoam Sub-District, Mueang District, Chaiyaphum Province, implements the qualitative research methodology by conducting in-depth interview with key informants. The research’s outcome finds out that Mor Hin Khao is composed of 5 tastefully-lined stone pillars which look as if they are floating. What makes these stone pillars stand out is the beauty that can be perceived from any angle. Furthermore, the stones are naturally blessed with sparkling tiny white flakes and wonderful cracks that could date back to the old days. These stone pillars consist of the Khlong Chang (Elephant Heard) Rock Group, Ton Sai (Banyan Tree) Rock Group, and Naka’s Head Cliff where tourists can witness the beauty of nature. The site also comes with various viewpoints and cliffs. With its all-year cool weather, tourists can enjoy the never-ending sea of fog in the morning which gives them the feeling of standing on the cloud. Moreover, Mor Hin Khao is accessible through paved road, with parking lots available in viewpoint areas and stone pillar sites. To reiterate on the site’s close-to-nature focus, accommodation is not available. Tent service however is there on site to allow tourists to get close to the natural atmosphere. The weather there is also cool throughout the day and can get cooler during nighttime with the sound of the wind coming from the mountain. It is believed that those with great merits can move the stone in Hin Yok (moving stone) Zone. In November, the place is very popular as the stargazing location because the sky seems to get closer to the earth while the stars are more beautiful than ever. The peaceful serenity, along with the outstanding, natural rock sculpture form at Khod Hin Lan Pii (Million-Year Rock) have added up to the beauty to Mor Hin Khao. Moreover, the site features combination of interesting natural landscapes such as mixed forests, Hum Hod Cliff, and Naga Cliff where tourists can catch the most splendid view of sunset.
The research on the potential of Mor Hin Khao Tourist Attraction, Tha Hin Ngoam Sub-District, Mueang District, Chaiyaphum Province, implements the qualitative research methodology by conducting in-depth interview with key informants. The research’s outcome finds out that Mor Hin Khao is composed of 5 tastefully-lined stone pillars which look as if they are floating. What makes these stone pillars stand out is the beauty that can be perceived from any angle. Furthermore, the stones are naturally blessed with sparkling tiny white flakes and wonderful cracks that could date back to the old days. These stone pillars consist of the Khlong Chang (Elephant Heard) Rock Group, Ton Sai (Banyan Tree) Rock Group, and Naka’s Head Cliff where tourists can witness the beauty of nature. The site also comes with various viewpoints and cliffs. With its all-year cool weather, tourists can enjoy the never-ending sea of fog in the morning which gives them the feeling of standing on the cloud. Moreover, Mor Hin Khao is accessible through paved road, with parking lots available in viewpoint areas and stone pillar sites. To reiterate on the site’s close-to-nature focus, accommodation is not available. Tent service however is there on site to allow tourists to get close to the natural atmosphere. The weather there is also cool throughout the day and can get cooler during nighttime with the sound of the wind coming from the mountain. It is believed that those with great merits can move the stone in Hin Yok (moving stone) Zone. In November, the place is very popular as the stargazing location because the sky seems to get closer to the earth while the stars are more beautiful than ever. The peaceful serenity, along with the outstanding, natural rock sculpture form at Khod Hin Lan Pii (Million-Year Rock) have added up to the beauty to Mor Hin Khao. Moreover, the site features combination of interesting natural landscapes such as mixed forests, Hum Hod Cliff, and Naga Cliff where tourists can catch the most splendid view of sunset.
Keyword potential, Mor Hin Khao Tourist Attraction