วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1579760829-40.LI001(314-322)Edit.pdf

  

Laureano Alexis R. Mariñas

CAS880

ชื่อผู้วิจัย   Laureano Alexis R. Mariñas
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Marilou M. Saong2 Gerardo K. Tumbaga, Sr.3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) A Pragmatic Approach in Analyzing Information and Communication Technology-Based Policing and Community Involvement in Crime Prevention and Solution
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A PRAGMATIC APPROACH IN ANALYZING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY-BASED POLICING AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN CRIME PREVENTION AND SOLUTION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Crime has become one of the most serious social problems around the world. Developing innovative efforts to reduce crime and social disorder is now an integral part of modern police work. Although fighting crime and maintaining public order are two of the most important tasks of the government, policy makers tend to have very limited information on how to achieve this goal. The current realities and challenges that beset the Police Regional Office Cordillera (PRO-COR) are indeed the reasons for adopting a good governance program along with the PNP Performance Governance System or PNP P.A.T.R.O.L. Plan 2030. Thus, this study employed quantitative research design using a researcher-made questionnaire, structured interview, reports and PRO-COR Scorecards to determine the level of effectiveness of the crime prevention, crime solution, public safety and police community relations activities conducted in the fulfillment of the PNP P.A.T.R.O.L. Plan 2030. The respondents consisted of 160 members of the Provincial/City Peace and Order Council and 70 members of the Provincial/City Advisory Council. The results revealed that the crime prevention, crime solution, public safety and police community relations activities were highly effective. T-test for independent samples revealed that there were no significant differences in the level of effectiveness of the activities as perceived by the two groups of respondents. It is therefore concluded that the transformation program of the PNP involving the perspectives on community, process excellence, learning and growth, and resource management were highly realized by PNP Cordillera through the various strategic initiatives conducted.
Crime has become one of the most serious social problems around the world. Developing innovative efforts to reduce crime and social disorder is now an integral part of modern police work. Although fighting crime and maintaining public order are two of the most important tasks of the government, policy makers tend to have very limited information on how to achieve this goal. The current realities and challenges that beset the Police Regional Office Cordillera (PRO-COR) are indeed the reasons for adopting a good governance program along with the PNP Performance Governance System or PNP P.A.T.R.O.L. Plan 2030. Thus, this study employed quantitative research design using a researcher-made questionnaire, structured interview, reports and PRO-COR Scorecards to determine the level of effectiveness of the crime prevention, crime solution, public safety and police community relations activities conducted in the fulfillment of the PNP P.A.T.R.O.L. Plan 2030. The respondents consisted of 160 members of the Provincial/City Peace and Order Council and 70 members of the Provincial/City Advisory Council. The results revealed that the crime prevention, crime solution, public safety and police community relations activities were highly effective. T-test for independent samples revealed that there were no significant differences in the level of effectiveness of the activities as perceived by the two groups of respondents. It is therefore concluded that the transformation program of the PNP involving the perspectives on community, process excellence, learning and growth, and resource management were highly realized by PNP Cordillera through the various strategic initiatives conducted.
Keyword crime prevention and solution, level of effectiveness, PRO-COR