วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1530346113-8.1.2.pdf

   หน้าที่ 10       อ่าน 293 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

รุจิรา พลแพงขวา

CAS639

ชื่อผู้วิจัย   รุจิรา พลแพงขวา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สจี กุลธวัชวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -