วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด นพชัย คงเจริญ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637915831-11-ES004102-111.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

นพชัย คงเจริญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามเครื่องขัดขาวในโรงสีข้าวโดยอาศัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -