วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ประกอบ ผลงาม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637918614-16-149-162.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ประกอบ ผลงาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -