วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Kulkaruna Auefueklang

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638006405-19-ED011184-194.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Kulkaruna Auefueklang
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Chookiat Jarat, Nawamin Prachanant

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Effect of Using Videos Associated with Role Play on Enhancing English Speaking Ability of High School Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -