วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Nattiwan Jindarungsakul

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638006610-20-ED019195-202.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Nattiwan Jindarungsakul
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Saowarot Ruangpaisan, Nawamin Prachanant

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Effects of Extensive Reading on Developing Grade 7 Students’ English Reading Comprehension and Learning Retention
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -