วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1469112281.pdf

   หน้าที่ 58

Chen JinPing

CAS1549

ชื่อผู้วิจัย   Chen JinPing
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Sripen Poldech2, Kovit Vajarintarangoon3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Technological Leadership of Administrators of Public Technological Universities in Guangdong Province, Peoples Republic of China
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS OF PUBLIC TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES IN GUANGDONG PROVINCE, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -