วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     57705233.pdf

   หน้าที่ 115

วิทวัส ผาบสิมมา

CAS1230

ชื่อผู้วิจัย   วิทวัส ผาบสิมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ตวงพร อานันทศิริเกียรติ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEGISLATIVE MEASURES TO CONTROL PIGEONS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -