วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2556

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488348111-6.pdf

   หน้าที่ 51       อ่าน 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

ทิพมาศ คุ้มตีทอง

CAS394

ชื่อผู้วิจัย   ทิพมาศ คุ้มตีทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ของรายงานทางการเงินที่มีต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword