วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1826088859.pdf

   หน้าที่ 24

วิภาวดี พรโคกสูง

CAS1349

ชื่อผู้วิจัย   วิภาวดี พรโคกสูง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์การตลาดกล่องสุ่มในยุคดิจิทัล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) MYSTERY BOX MARKETING STRATEGIES IN THE DIGITAL
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -