วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จาฎุพจน์ เกตุสำเภา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637900236-6-ED00252-64.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จาฎุพจน์ เกตุสำเภา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ นวมินทร์ ประชานันท์, โกวิท วัชรินทรางกูร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -