วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     851857463.pdf

  


วารสารอื่นๆ

N

108 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
Sonjai Chaibunruang
CAS305
A Review of Grammar and Mechanics for Writing Benefits
48
Gawisarar Nilmongcol
CAS332
Foreign Language Skills and Content Needed to Be Used in Hotels in Khon Kaen Province, Thailand
56
Chotchung Phombut
CAS335
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
85
Chaiwichit Phairintrapha
CAS337
กระประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
107
Suwit Laohasiriwong
CAS345
Public Participation in Biotechnology Decision Making
11
Kasom Chanawongse
CAS353
Best Practices of Measures for the Aged in Khon Kaen
7
RHEA MAR KEITH ON-POO
CAS536
Automation system: a process innovation technology for sugar cane industry
127
Dr. Marilou M. SAONG
CAS544
Occupational Health and Safety Needs of Employee s in an Academic Institution in Baguio City
127
Mr. Atthasit Ketkumbonk
CAS547
The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
127
Dr. Prakorb Phon-ngam
CAS551
Interlanguage consonant production of Thai – Loei and Lao second language learners of English
127
Dr. Kularb Purisarn
CAS552
The Phenomenon on the 21rd Dhamma Discipline At Sawang Phochai Temple, Mahasarakham province, Thailand
127
Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin
CAS554
Results of “Learning Reduction-Learning Activity Increased” in Enhancing English Knowledge of Prathomsuksa 5 – 6 Students of Bann Chaisri School, Banpaeng District, Nakhon Phanom Province
127
Ratiporn Patcharasopak
CAS569
Evaluation of pharyngeal airway dimension changes after bimaxillary surgery in a group of Thai patients using cone-beam computed tomography
127
Siripaporn Salao
CAS571
Manipulation and Influencesin the Translation of Erotic Fiction “Fifty Shades Trilogy”
127
Samnang Voun
CAS573
A Contrastive Analysis of Passive Voice Errors in English Paragraph Writing Made by Cambodian and Thai EFL University Students
127
Kotaro Minamikawa
CAS575
Decreasing Voting Turnout and Increasing Youth Population in Cambodia
127
Engr. Javier Herminio D. Bautista
CAS578
Voluteering motivations and outcomes among students of a higher education instituiton in Baguio city, PhilIppines
127
Pipat Durongdumrongchai
CAS606
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
0
Sonjai Chaibunruang
CAS604
Factors Related to the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Elementary School students in Phon District, Khon Kaen Province
127
Nawamin Prachanant
CAS686
English Communication Strategies Employed by the Hotel Staff Members in Buriram Province
457
Souliyaphone Phorthilath
CAS688
Using Mind Mapping Technique to Improve English Writing Ability of Lao EFL College Students
480
Piyaporn Palakul
CAS703
The study of the skills of professional accountants based on International Education Standards for Professional Accountants of the undergraduate students of Bachelor of Accountancy Program at College of Asian Scholars
363
Tatsika Jarukamjorn
CAS704
Entry Mode Strategies and Foreign Subsidiaries’ Performance: the Empirical Evidence from a Retail Industry in Thailand
376
Pralong Krutnoi
CAS705
Application of Theory-Driven Evaluation to Develop and Evaluate The Student’s Democratic Personality Development Project in Schools under The Office of Basic Education Commission
391
Kularb Purisarn
CAS706
The Phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand
409
Surangrat Thongkorn
CAS707
The Association Analysis of Bisphenol A (BPA)-Responsive Genes and Dysregulated Genes in Autism Spectrum Disorder
421
Tipthida Pasachan
CAS709
In vitro Free radical scavenging activity and anti-hyperglycemic effect of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels in type 2 diabetic rats
436
Sonjai Chaibunruang
CAS710
Factors Affecting the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Higher Secondary Schoolstudents at Muangphonpittayakom School in Phon District, Khon Kaen Province
448
Sonjai Chaiburuang
CAS715
Confused Words in English: Homophones
1
Pipat Durongdumrongchai
CAS772
Robust and Optimal FLPID Controllers Design by Bee Algorithm for AGC of Hydro-Thermal System with SMES
1
Hmoon Thet Chial
CAS777
44 Factors Affecting Job Satisfaction of Licensed Tourist Guides in Myanmar
40
Sonjai Chaiburuang
CAS792
173 Confused Words in English: Words That Sound or Look Almost the Same
156
Yingsan Hapha
CAS796
Pitchayut Penmas
CAS821
Structural Equation Model Development : Human Resource Management and Efficiency of Hotels in Southern of Thailand
11
Kanchanapan Chetdhabutr
CAS822
The Developing of Mattayousuksa 1 Students’ English Speaking Skills, Using Cooperative Learning Strategy Based on a Team-Pair-Solo Technique Banhaedsuksa School
18
Piangkae Poophayang
CAS883
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
Songlei Yuan
CAS853
อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
101
Sumintorn Baotham
CAS873
The disclosure of the risk types of financial instruments according to the requirements of Thai Accounting Standard no.107 (Revised 2016) of Thai listed companies
263
Chitapong Wechtaisong
CAS874
The Study of Teaching and Learning Process by Using Blended Learning Method in Engineering Classroom
268
Aniwat Kaewjomnong
CAS876
The Expectation in Making Decision of Selecting to Further Study at Graduate Level in Master of Business Administration Program in Songkhla Province
282
Kularb Purisarn
CAS877
The Phenomenon on the 23rd Dhamma Discipline Seminar Project at Wat Phrathart Nong Sam Mun, Chaiyaphoom province, Thailand
287
Chaleomkiet Yenphech
CAS878
The Worldwide Use of Language Learning Strategies: A Case Study of ESL Students in Buriram, Thailand
297
Megumi Minamikawa
CAS879
Current Status and Issues of Residential Care Institutions in Cambodia
306
Laureano Alexis R. Mariñas
CAS880
A Pragmatic Approach in Analyzing Information and Communication Technology-Based Policing and Community Involvement in Crime Prevention and Solution
314
Thawatchai Chaibunruang
CAS896
The Use of Different Types of Words and Corresponding Prepsitions
29
Monsinee Namchan
CAS902
การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
82
Thiratchapon Kamsa-ard
CAS953
ผลการใช้รูปแบบโมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ภาระงานเป็นฐานใน ความสามารถด้านการทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี
1
AdamLAOxnard
AdamLAOxnard
StellaUTMidland
LunaWVSan Angelo
LunaWVSan Angelo
Nawaphorn Wannathong
CAS972
Enhancing Reading Comprehension of Thai EFL Undergraduates Using Reading Strategy Instructional Model
23
Sonjai Chaibunruang1
CAS973
The Development of the Upper Secondary School Students’ English Speaking Skill at Khon Kaen Sports School
31
StellaIAPomona
StellaIAPomona
VioletTNKansas City
EzekielMNJacksonville
AveryNHOxnard
Miss Supitp Pongsiri
CAS1001
การฝึกสติมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาฮอร์โมน ต่อความเครียดและความกล้าแสดงออก
0
Isagani A. Paddit
CAS1026
Job Satisfaction of Hospitality Managers of the Department of Tourism Accredited Hotels in Baguio City Philippines
136
Sarawadee Na Nongkhai
CAS1027
Bolstering Students’ English Skills through a Training Course
154
Thatsanee Phonsawaengkham
CAS1028
Using Video Clips to Improve English Listening and Speaking Abilities of Prathomsuksa 6 Students
160
Rachel B. Basalong
CAS1029
Alternative Teaching and Learning Delivery Modes in The Schools Division of Benguet, Philippines: A Descriptive Study
171
Leny Estacio
CAS1030
A Study on Resilience: a Positive Response to Risk and Adversity among High School Students
187
Chulaporn Sota
CAS1031
Self Efficacy Application for Traffic Accident Prevention among Senior People Drivers in Municipality, Khon Kaen, Thailand
203
Nawamin Prachanant1
CAS1032
Listening Strategies Employed in Comprehending the Academic English Lectures of Business English Major Students
213
Sunisa
Suradate Suwanchatree
CAS1484
The Process of Implementing a Model from the Development of a Management Standard Model and Management of Safety Occupational Health and Working Environment in the Workplace of Thailand in the Future Developed into Practice in the Workplace of Thailand
194
Wattana Nuttouch
CAS1090
The Comparison of Muscles Stretching and Ice Massage on Lactic Acid Levels In Half Time Interval Football Match
1
Thiratchapon Kamsa-ard
CAS1099
The Implementation of the Blended Learning Model with a Speaking Task-based Design on Thai EFL Students’ English Speaking Ability
75
Meena Thonkhong
CAS1107
ผลการใช้วิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
158
YUE FENG
CAS1113
จุดเริ่มต้นของการศึกษามีความสำคัญจริงหรือไม่
0
Phyo Thiri Hlaing
CAS1185
Service quality improvement of traditional automotive maintenance services in Yangon, Myanmar
163
Aniwat Kaewjomnong
CAS1186
Digital Intelligence of Educational Personnel in Public Universities in 4 Southern Border Provinces during the COVID-19 Pandemic in Thailand
172
Kulkaruna Auefueklang
CAS1187
The Effect of Using Videos Associated with Role Play on Enhancing English Speaking Ability of High School Students
184
Nattiwan Jindarungsakul
CAS1188
Effects of Extensive Reading on Developing Grade 7 Students’ English Reading Comprehension and Learning Retention
195
Chartchanok Nanok
CAS1189
Creative Leadership of Administrators in 21st Century Affecting Effectiveness of Private School under Khon Kaen Educational Area District Office 2
203
Kularb Purisarn
CAS1190
The Guidelines for the Development of Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) and Learners' Competency for Students at the Basic Education Level
213
Jocelyn L. Alimondo
CAS1191
Distance Learning Education: From New Normal Challenges to Post-Pandemic Opportunities
226
Chun Hyunju
CAS1193
A Study on the Status of Language and Cultural Exchange between Korea and Thailand: focusing on Literature Translation and Language Learning
246
LUO QIN
CAS1203
การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
Yue Feng
CAS1246
Is the starting line for education really that important?
217
Wachiraporn Rangpan
CAS1264
ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมย้อนกลับในหมู่นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยโครงการ AYC (2561-2562)
83
Prakorb Phon-ngam
CAS1273
Boosting English Reading Aloud and Spelling Skills of Prathomsuksa Students at Ban Buhom School, Chiang Khan District, Loei Province through Phonic Exercises
175
LUO QIN
CAS1274
การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
188
Atipong Armatsombat
CAS1276
The loop seal aeration affects the suspension density at the dense bed zone in a circulating fluidized bed
205
Chen
CAS1277
123123
N
0
N
N
0
N
Karen Lapniten Bosaing
CAS1323
Oral corrective practices of selected Filipino high school teachers amid limited face-to-face learning
226
Jocelyn L. Alimondo
CAS1324
Gauging Students’ Visual Literacy Skills Through Picture Interpretation
233
Aileen D. Ybañez
CAS1325
The Application of Restorative Justice in the City of Dasmariñas, Cavite, Philippines: A Developing Response to Crime Prevention
248
NOPPAKAO NAPHATTHALUNG
CAS1338
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
0
Woravit Tantanatewin
CAS1357
Blended Instruction using E-learning with A problem-based Learning Approach for Developing Academic achievement and creative skills Under Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students College of Asian Scholars
106
Sujitra Arampongpun
CAS1364
Teachers’ Perspective on Managing School Facilities in Classroom Management: The case of Indonesian Elementary Schools in Indonesia
170
Liu Jiaping
CAS1463
A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of Tiger in Chinese and Thai Languages
0
Hani Worku Tiruneh
CAS1545
The Role of Modern Method of Construction Management with respect to Time, Cost and Improved Quality in Residential Buildings Addis Ababa, Ethiopia
12
Jia Youxiang
CAS1547
The Development of Project-Based Learning Activities Using Digital Storytelling to Enhance Creativity in Primary School Art Courses
34
Chen JinPing
CAS1549
Technological Leadership of Administrators of Public Technological Universities in Guangdong Province, Peoples Republic of China
58
Kularb Purisarn
CAS1550
Education for Sustainable Development: Lesson Learned from Malaysia, Sweden, Romania for Applying in Thailand in the Digital Age
67
Thidaratana Lertwittayakul
CAS1551
Synthesis of Digital Leadership Components of Nurse Teachers in Learning Management in an Era of Challenges
77
Dennis Espineli Salcedo
CAS1555
Detection and Enumeration of Heterotrophic Bacteria and Fecal Coliforms in Drinking Water from Selected Commercial Food Establishments in Dasmariñas, Cavite
112
Supatcha Vinurach
CAS1557
Cepharanthine induces autophagy in colorectal cancer cells
146
Aileen D. Ybanez
CAS1561
Human Rights-Based Policing: Capability Building, Knowledge and Practices of Filipino Policemen in the Province of Cavite, Philippines
192
Panpen Sittipatna
CAS1568
บทบาทของนักบัญชีบริหารคาร์บอนกับการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
0
Grairat Pungkabut
CAS1669
The Investigation of the Current State and Problems in Teaching English Vocabulary and Reading Comprehension of Ninth Grade Students
1
Liu Jiaping
CAS1698
A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of "Tiger" in Chinese and Thai Languages
68